Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Bank Żywności

Czcionka:

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Olsztynie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 058 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
  1.  Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,6 kg,
   2. fasola biała 3,6 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
 2. Artykuły skrobiowe:
  1. makaron jajeczny 4,5 kg,
  2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  3. ryż biały 3 kg,
  4. kasza gryczana 1,5 kg,
  5. herbatniki maślane 0,8 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  1. mleko UHT 7 l,
  2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 4. Artykuły mięsne:
  1. szynka drobiowa 3 kg,
  2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
  5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 5. Cukier
  1. cukier biały 4 kg,
  2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
 6. Tłuszcze
  1. olej rzepakowy 4 l,
 7. Dania gotowe
  1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PASŁĘKU
INFORMUJE, ŻE OD DNIA   5 LISTOPADA DO  12 LISTOPADA
 ROZPOCZNIE   SIĘ WYDANIE   ŻYWNOŚCI W RAMACH

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020   
 W GODZINACH od 8:30 do 15:00
      PRZERWA od 11:30 do 12:00
                                         
Poniedziałek  5 LISTOPADA–   REJON   I  – PANI  SYLWIA Z.


ul.Mickiewicza , ANGLITY, ANIOŁOWO, BORZYNOWO , MARIANKA,  KROSIENKO, SOKÓŁKA, SAKÓWKO,  STARE KUSY
KROSNO,  LESZCZYNA,  ŁĄCZNA,  NOWE  KUSY,  ROGOWO, RZECZNA,


Poniedziałek  5 LISTOPADA–   REJON    II  – PANI  DANUTA  P.


ul. Steffena,  BĄDY, DAWIDY, GULBITY, KAJMY,KAWKI, KOPINA,
 KUPIN, ŁUKSZTY, ROBITY, STEGNY,


Wtorek  6 LISTOPADA –   REJON   III   – PANI  ALDONA C.


ul.Chodkiewicza ,GOŁĄBKI, GRYŻYNA, KWITAJNY, LEŻNICA, NOWY CIESZYN,ROGAJNY, RZĘDY ,SAŁKOWICE, SKOLIMOWO, SUROWE , ZIELNO  


Wtorek  6 LISTOPADA - REJON   IV  – PANI    AGATA  C.


11 Listopada, Brzozowa, Cicha, Dębowa, Działka,  Jana Pawła II, Juliusza  Kolonia Zdroje,  Leśna, Ogrodowa , Parkowa,  Partyzantów, Spacerowa, Słowackiego,
 Spółdzielcza, Wiśniowa , Zacisze,


Środa   7 LISTOPADA –    REJON    V   – PANI    JOLANTA  D.


Andersa, Apteczna, Buczka, Chopina, Czarneckiego,  Długa, Dolna, Drzymały, Elbląska,  Firleja, Geodetów, Inwestorska, Jaśminowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krasickiego, Kraszewskiego, Kresowa, Krzywa, Kusocińskiego, Kwiatowa,  Lanca, Nowowiejskiego,
Paderewskiego, Plac Św. Wojciecha, Południowa, Przemysłowa, Rataja, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Strażacka, Szkolna,  Topolowa, Traugutta, Tuwima, Widokowa, Wileńska,Wiosenna, Witosa, Wojska Polskiego, Wschodnia,  Zachodnia,  Zamkowa, Zawiszy Czarnego ,


Środa  7 LISTOPADA –   REJON    VI   – PANI   DOROTA M.


AWAJKI, DARGOWO,  DRULITY, KIELMINEK, KRONIN, KEDYŃSKI  BÓR,
MAJKI,  MARZEWO,    PINIEWO,TALPITY, TULNO, WAKAROWO,
WÓJTOWIZNA,   ZIELONKA PASŁĘCKA, ZIELONY GRĄD


Czwartek   8 LISTOPADA –    REJON    VII    – PANI  MARIOLA  B.


Bankowa, Dworcowa, Firmowa,  Gdańska,  Gwiezdna , Ks. Cyganka, Ks. Hrynyka, Limanowskiego, Malinowa , Piłsudskiego, Pl. Grunwaldzki, Polna, Przedszkolna,
Różana, Sadowa, Słoneczna,  Westerplatte,   Wł.Jagiełły,   Zielona, Zwycięstwa


Czwartek  8 LISTOPADA –    REJON    VIII    – PANI   JÓZEFA  W.


Chrobrego, Dąbrowskiego, Kolonia Robotnicza, Kopernika, Osińskiego, 3-go Maja
Sprzymierzonych, BRZEZINY, BUCZYNIEC, CZARNA GÓRA, KĄTY, KRASIN,
NOWA WIEŚ, PÓLKO, RYDZÓWKA,WIKROWO


9 LISTOPADA   i   12 LISTOPADA (piątek, poniedziałek  )
DLA OSÓB,  KTÓRE  NIE   ODEBRAŁY    ŻYWNOŚCI   W   WYZNACZONYCH   

TERMINACH )    Wydanie przy ulicy Westerplatte 55

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Bank Żywności

Utworzono dnia 11.06.2018, 08:16

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny